MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

Tisztelt Bírótársaink! Kedves Kollégáink!

Mi is ismerjük azt a méltatlan helyzetet a javadalmazásunk tekintetében, amely körülvesz bennünket. A bírák többsége tudja, hogy a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) az alapszabálya és a bírák iránti kötelezettsége teljesítése kapcsán évek óta folyamatosan tevékenykedik a béremelés érdekében: javaslatait részben az önálló életpálya-koncepcióban, részben – az OBH-val közös platformon – a BÉSZT keretei között megfogalmazott javaslataiban fejtette ki.

A múlt évben a jogalkotó is felismerte a bírói béremelés elkerülhetetlenségét, hisz a magyar társadalomban szinte minden munkavállalói területen komoly fizetésrendezés volt. A bíróságokon azonban – immár 2005 óta – az igazi, számottevő növekedés elmaradt.

Az Igazságügyi Minisztérium fontosnak tartja a birói önszerveződésekkel való együttműködést és munkát.

A közelmúltban mind a bíróság központi intranetes oldalán, mind internetes portálokon több írás jelent meg, amelyek foglalkoztak a MABIE székhelyét a Magyar Igazságügyi Akadémián biztosító megállapodás felmondásának körülményeivel.

Sajnos e híradások – meglepő módon – közös sajátossága az intranetes nyílt levéllel, hogy számos kérdésben nem felelnek meg a valóságnak. A MABIE vezetése ezért fontosnak tartja, hogy a valóságról tényszerűen, utoljára tájékoztatást nyújtson.