MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

 Néhány nappal ezelőtt adtunk tájékoztatást az OBT május 8. napján hozott határozatáról, anélkül azonban, hogy azzal kapcsolatosan véleményt nyilvánítottunk volna. Tettük ezt azért, mert határozott álláspontunk az, hogy ebben a kérdésben kizárólag az Országgyűlés dönthet, azt követően, hogy az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága felelősséggel, körültekintően kivizsgálta az OBT határozatában írt kifogásokat.

A Magyar Bírói Egyesület fokozódó aggodalommal figyeli, hogy az elmúlt napokban a sajtóban ismét megjelentek a bírókat ért személyes, alaptalan és indokolatlan támadások. 

A bíró ítélkező tevékenysége – melynek során közhatalmat gyakorol – természetesen lehet bírálat tárgya, erre szolgál különösen a jogorvoslat, melyben az érintettek vitatják a döntést, és a tudományos kutatás, melynek során a jogtudomány művelői fejtik ki véleményüket a bíró adott ügyben megjelenő jogi álláspontjáról.

Az aggodalomra okot adó személyes támadások azonban a bíró személyét, családi kapcsolatait, családtagjaik életét mutatják be lejárató módon, öncélúan. Nem megengedhető az sem, hogy a bírók korábbi szakmai tevékenységét hamis színben feltüntetve, személyiségi jogaikat sértő módon, bírói függetlenségüket alaptalanul megkérdőjelezve, pártpolitikai kontextusba helyezve tálalják. Ezzel az adott személy több évtizedes, magas színvonalú ítélkezéssel kivívott bírói tekintélyét rombolják. 

A Magyar Bírói Egyesület ezeket a megnyilvánulásokat a leghatározottabban visszautasítja. Felhívja a sajtó képviselőit, hogy a jogállami alapelveket tiszteletben tartva tartózkodjanak a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét öncélúan és indokolatlanul támadó megnyilvánulásoktól.

a MABIE vezetősége