MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület választmányi tagjainak 2018. október 14-i ülése állást foglalt az Országos Bírói Tanács póttagjainak választási eljárásával, illetve az elnöki értekezlet nyilatkozatával kapcsolatban.

 A közlemény lentebb olvasható:

Közlemény

Az Országos Bírói Tanács 2018. október 9-i póttagválasztó küldöttértekezlete nem választott póttagokat, így nem tett eleget  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben foglalt kötelezettségének. A közzétett küldöttértekezleti jegyzőkönyvből és a csatolt küldötti nyilatkozatokból számos eljárási szabály megsértésére lehet következtetni. Annak érdekében, hogy a póttagok választása törvényesen megtörténjen, a póttagválasztó küldöttértekezletet haladéktalanul ismételten össze kell hívni, és az erre vonatkozó szabályok maradéktalan megtartásával kell lebonyolítani.

A póttagválasztó küldöttértekezletet a jogszabályok és a küldötteket delegáló bírák sem hatalmazták fel arra, hogy az Országos Bírói Tanács tagjait lemondásra szólítsák fel.

A 2018. október 10-én tartott elnöki értekezlet résztvevőinek sem volt felhatalmazása arra, hogy a bírói kar nevében az Országos Bírói Tanács támogatásának megvonásáról nyilatkozzanak.

A fentiek a közvéleményben súlyos és komoly aggályokat keltenek, így alkalmasak az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megingatására és a bíróságok egységének megbontására.

A Magyar Bírói Egyesület közleményéhez mellékelten csatoljuk 

- a Fővárosi Törvényszék küldötteinek a küldöttértekezlettel kapcsolatosan tett nyilatkozatát,

- a Győri Ítélőtábla küldöttének nyilatkozatát,

- a küldöttértekezlet jegyzőkönyvét