MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 

Tisztelt Szerkesztőség!

Mellékelten megküldöm a Debreceni Ítélőtábla bíráinak közleményét közzététel érdekében.

Az eredeti aláírásokkal ellátott közleményt az elnöki számon iktatott iratoknál kezelés céljából átadtuk az elnöki irodának.

 

Üdvözlettel:

Ficsór Gabriella

ítélőtáblai tanácselnök

 

A Debreceni Ítélőtábla – alábbi nyilatkozatot aláíró – bíróinak közleménye

 

Az ítélőtábla 26 bírája közül tizennégyen [többen, mint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 145. § (2) bekezdésében meghatározott egyharmad] a 2018. október 9. napján tartott OBT póttagválasztó küldöttgyűlésen történtekkel kapcsolatban a Debreceni Ítélőtábla Elnökénél összbírói értekezlet összehívását kezdeményezték. Két kérdésben – titkos szavazással – történő döntés szükségessége merült fel:

1.) Annak kinyilvánítása, hogy a küldöttgyűlésnek sem törvényes lehetősége nem volt, sem a választók részéről felhatalmazása arra, hogy a bírói kar nevében fogalmazzon meg és fogadtasson el nyilatkozatot.

2.) Az Ítélőtábla Elnökének kötelezettsége a küldöttválasztó összbírói értekezlet összehívása, a törvényes kötelezettség alapján az összbírói értekezlet haladéktalan összehívásának kezdeményezése.

Az Elnöki Iroda a bírák kezdeményezését 2018. október 31. napján érkeztette. 2018. november 12. napján kértünk tájékoztatást arról, hogy az Elnök Úr mikorra hívja össze az összbírói értekezletet, ezzel eleget téve a Bszi. 145. § (2) bekezdése szerinti törvényi kötelezettségének.

Az Elnök Úr válasza 2018. november 14. napján minden bíróhoz (írásban, zárt borítékban) megérkezett, mely szerint „Az iratban megjelölt két kérdésre nem hívok össze összbírói értekezletet”. Az elnöki irat ennek az indokolását nem tartalmazta.

Ilyen előzmények után a Debreceni Ítélőtábla következő nyilatkozatot aláíró bírái megfogalmazzuk, kijelentjük a következőket:

1.) A Bszi. OBT-re vonatkozó rendelkezései feladatkijelölő és hatáskört megállapító közjogi normák. Ebből következően a küldöttek és majdan a tagok (póttagok) megválasztására vonatkozó szabályok kereteit nem lehet túllépni, határozat csak a megállapított hatáskörben hozható, minden más, nem szabályozott kérdésben határozni hatáskör-túllépést jelent. Ennek az a következménye, hogy az ilyen határozat érvénytelen, senkire sem kötelező. Az érvénytelenség miatt teljesen közömbös, hogy a szavazás eljárási szabályait betartották-e vagy sem. A küldöttgyűlésnek sem törvényes lehetősége nem volt, sem a választók részéről felhatalmazása arra, hogy a bírói kar nevében fogalmazzon meg és fogadtasson el bármilyen nyilatkozatot.

2.) A Bszi. 100. § (1) bekezdésének második mondata szerint, a szavazást mindaddig folytatni kell, amíg – a 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint – a szükséges számú jelölt az előírt számú szavazatot meg nem kapja.

A küldöttgyűlésen történtek érvénytelensége és amiatt, hogy a küldöttgyűlés a feladatát nem teljesítette, az ítélőtábla bíráinak az a jogi álláspontja, hogy a póttagválasztó küldöttgyűlést haladéktalanul ismételten össze kell hívni, és törvényesen – a feladata teljesítésével – meg kell tartani.

Az aláíró bírók a nyilatkozatukat megküldik az Ítélőtábla Elnökének, – a szolgálati út betartásával, az Ítélőtábla Elnökén keresztül – az OBH Elnökének, az OBT-nek és (a közzététel érdekében) a MABIE-nek.

 

Debrecen, 2018. november 15.

 

Dr. Árok Krisztián

Dr. Csiki Péter

Dr. Diószegi Attila

Dr. Elek Margit

Dr. Ficsór Gabriella

Dr. Gárdosi Judit

Dr. Görög Attila

Dr. Molnár Tibor Tamás

Dr. Riczu András

Dr. Szabó József

Dr. Szűcs Lajos

Dr. Veszprémy Zoltán