MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Személyiségi jogsértés követett el a Magyar Idők napilap dr. Matusik Tamás, dr. Vasvári Csaba és dr. Vadász Viktor bírók sérelmére. A szeptemberben született jogerős ítéletek szerint a Magyar Idők Kft. 15 napon belül sérelemdíj és perköltség megfizetésére, elégtétel adására, illetve a további jogsértés elkövetésétől tartózkodásra köteles. 

A bíróság 2019. szeptember 12. napján meghozott jogerős ítéletében kimondta, hogy a Magyar Idők napilap dr. Vasvári Csaba személyiségi jogait megsértette azzal, hogy valótlanul híresztelte, hogy a Fővárosi Törvényszéken folytatott ítélkezési tevékenysége mellett nem látja el igazgatási feladatait a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, de ez utóbbiért felveszi a fizetését.

 

A bíróság megállapította továbbá, hogy a Magyar Idők napilap megsértette dr. Vadász Viktor személyiségi jogait, amikor a cikkben valótlanul állította, hogy az un. "Budaházy-ügyként" elhíresült büntetőeljárás során meghozott ítélet írásba foglalása kapcsán folyamatban lévő büntetőeljárásban akár lehetséges elkövetőként, akár annak segítőjeként érintett lehet.

 

A Fővárosi Ítélőtábla 2019. szeptember 19. napján meghozott jogerős ítéletében ugyancsak megállapította, hogy a Magyar Idők napilap megsértette dr. Matusik Tamás személyiségi jogait. Azon valós tényeket, miszerint dr. Matusik Tamás korábban bíróként a Fair Trials International által szervezett és a Nyílt Társadalom Alapítvány által is támogatott szakmai találkozón, valamint a Magyar Helsinki Bizottság által szervezett szakmai rendezvényen részt vett, valamint, hogy korábban a Magyar Helsinki Bizottság magyarországi büntetőjogi reformmal kapcsolatos projektjének felkért szakértője volt, abban a hamis színben tüntette fel, mintha dr. Matusik Tamás bíróként nem függetlenül végezné tevékenységét, továbbá annak valótlan állításával, hogy dr. Matusik Tamás a Twitteren a kormányról kritikus bejegyzéseket tesz közzé.

 

A bíróság dr. Matusik Tamás, dr. Vasvári Csaba és dr. Vadász Viktor részére 800.000-800.000.-800.000.- forint sérelemdíjat ítélt meg, a Magyar Idők Kft.-t perköltség megfizetésére, továbbá elégtétel adására kötelezte.

A Magyar Bírói Egyesület 2019. május 10-én már közzétett egy felhívást, melyben felszólította a sajtó képviselőit, hogy a jogállami alapelveket tiszteletben tartva tartózkodjanak a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét öncélúan és indokolatlanul támadó megnyilvánulásoktól. Az Egyesület ismét felhívja a sajtó munkatársainak figyelmét a jogállami alapelvek és a bírói függetlenség tiszteletben tartására.

MABIE