MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.


A Magyar Bírói Egyesült (MABIE) határozottan tiltakozik amiatt, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az elmúlt időszakban a bírók listázását kilátásba helyező és egyes bírókat egyértelműen fenyegető tartalmú kijelentéseket tett. E magatartása egy jogállami értékek felé elkötelezett európai politikustól elfogadhatatlan.

A MABIE már többször felemelte szavát amiatt, hogy egyes újságírók és politikusok – politikai meggyőződésüktől függetlenül – újra és újra támadásokat intéznek bírák ellen egyedi ügyben hozott döntéseik miatt, illetve ezen az alapon a magyar bírákkal szemben hátrányos következményeket helyeznek kilátásba.

A most kifogásolt megnyilvánulásban azonban az említett közszereplő sokkal durvább támadást intézett a bírók ellen, mint azok az újságírók, akik hasonló magatartása miatt a MABIE idén már két ízben szót emelt.

A MABIE ismét hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja, hogy egy demokratikus társadalomban az igazságszolgáltatás működése a szabad közbeszéd tárgya lehessen, amelybe adott esetben kritikai észrevételek is beletartozhatnak. Ezek önmagukban nem sértik a bírói függetlenséget, sőt azok a társadalmi párbeszéd szerves és kívánatos részei. Ugyanakkor a magyar és európai bírói érdekképviseletek következetesek abban, hogy az általánosító, tényalapot nélkülöző értékítéletek, különösen az adott ügyben eljáró bírák vagy bíróságok listázása, megbélyegzése, adott esetben nyílt vagy burkolt fenyegetése alkalmas az ítélkező munka befolyásolására, nyomásgyakorlásra, ezáltal a bírói függetlenség megsértésére. Az ilyen kijelentések az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat indokolatlanul rombolják, ráadásul az érintett bírák a rájuk vonatkozó törvényi szabályozás szerint nem is válaszolhatnak a támadásokra, így az ezekkel szembeni védekezési lehetőségük korlátozott.

A MABIE ezért felszólítja a polgármestert és a magyar közélet szereplőit – újságírókat, politikusokat – hogy a jövőben tartózkodjanak a bírói függetlenség megsértésétől, különösen a bírák fenyegetésétől. Az ilyen és ehhez hasonló lépések az Európai Unióban nem maradhatnak következmények nélkül!

Előzmény:

http://www.mabie.hu/index.php/1463-ismet-a-biroi-fuggetlensegrol-mas-megvilagitasban

http://www.mabie.hu/index.php/kozlemenyek/1430-felhivas-a-sajto-kepviseloihez