MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az European Association of Judges (EAJ) Elnöksége a következő közleményt fogalmazta meg és tette közzé a honlapján:

Tisztelt Kollégák!

Az EAJ elnökségének tudomására jutott, hogy két magyar bírót, az Országos Bírói Tanács tagjait, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségén tett hivatalos látogatásuk miatt támadások értek. A bírák az Országos Bírói Tanács képviselőiként vettek részt ezen a diplomáciai találkozón. A média, az újságírók, de a végrehajtó hatalom és az igazságügyi hatóságok képviselői részéről is történtek támadások, ami különösen aggasztó.

Mint a legnagyobb európai bírói egyesület erre felhatalmazott képviselői, ezúton szeretnénk szolidaritásunkat kifejezni Matusik Tamás bíró úrral, az OBT nemzetközi kapcsolatokért felelős tagjával és Vasvári Csaba bíró úrral, az OBT szóvivőjével. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy akárcsak a többi állampolgár, a bírák is gyakorolhatják a szólásszabadsághoz, az egyesülés szabadságához és a szabad vélemény-nyilvánításhoz való jogukat, kivéve azok szerint, akik megkérdőjelezhetik függetlenségüket és pártatlanságukat.

Ezek a jogok nemcsak az igazságszolgáltatás hivatalos képviselőit, hanem minden bírót megilletnek. A vélemény-nyilvánítás szabadsága a demokratikus társadalom egyik létfontosságú alapvetése, előre haladásának és minden ember fejlődésének is alapvető feltétele. Ebből következik, hogy az e jogok alóli kivételeket megszorítóan kell értelmezni, és bármely korlátozásnak törvényeken és a hivatás természetéből adódó szabályokon kell alapulnia.

A bírákat a vélemény-nyilvánítás szabadsága egyénileg illeti meg. Ennek megfelelően a bíró a többi állampolgárhoz hasonlóan élvezi a vélemény-nyilvánítás szabadságához való jogot. A bírák szabad vélemény-nyilvánításhoz való joga kiterjed a hivataluk gyakorlásának módjával összefüggésben kifejtett személyes véleményükre, és feljogosítja őket arra, hogy a bíróságon és azon kívül, nyilvánosan és a magánéletben egyaránt megszólaljanak, részt vegyenek közéleti vitákban és általában véve a társadalom életében.

Véleményünk szerint nincs is szükség más érvre a jogállamban elfogadhatatlan gyakorlat ellen az EJEB vonatkozó ítéletei mellett:  Baka kontra Magyarország [GC], 23.06.2016, Appl. no. 20261/12;  Wille kontra Liechtenstein [GC], 28.10.1999, Appl. no. 28396/95, § 62; Zakharov kontra Oroszország [GC], 4.12.2015, Appl. no. 47143/06, § 23; Raichinov kontra Bulgária, 20.4.2006, Appl. no. 47579/99 § 45.

Mindezek alapján:

- Úgy véljük, hogy a bírákat nem szabad megfosztani a szólásszabadságuktól, amikor azt az igazságügyi hatóságok tevékenysége kapcsán általánosságban vagy azzal összefüggésben gyakorolják.

- Felszólítjuk az igazságügyi hatóságok és a végrehajtó hatalom minden képviselőjét, hogy tartózkodjanak a bírák nyilvános számon kérésétől akár közvetlenül, akár a médiát felhasználva az olyan személyekkel való vélt vagy valós kapcsolataik miatt, akik nem lehetnek nyilvános vizsgálat alanyai, ugyanis ez az "ellenszegülő bírák lincselésének" légkörét teremti meg, és félelmet gerjeszt a bírák körében.

Támogatjuk a Magyar Bírói Egyesület minden olyan törekvését, amely a jogállamiságot, valamint a bírói függetlenség és tekintély nemzetközi sztenderdjeinek megvalósulását segíti elő.

Továbbra is állunk rendelkezésükre ebben vagy bármely más ügyben, és kérjük, hogy ezt a nyilatkozatot juttassák el az Önök által megfelelőnek tartott címzetteknek.

Tisztelettel:

az EAJ elnöksége

 Duro Sessa – az Európai Bírói Egyesület elnöke és a Nemzetközi Bírói Egyesület első alelnöke

Mikael Sjoberg - az Európai Bírói Egyesület elnökségének tagja és és a Nemzetközi Bírói Egyesület alelnöke

Sabine Matejka - az Európai Bírói Egyesület elnökségének tagja és és a Nemzetközi Bírói Egyesület alelnöke

 A nyílt levél eredeti angol szövege az IAJ honlapján olvasható: https://www.iaj-uim.org/news/eaj-statement-on-hungary/