MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Miként vélekednek a magyar bírák a függetlenségükről?

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2023 novemberében kutatást indított a magyar bírák körében a véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatosan. Az adatfelvétel nem mintavétel alapján történt, a kérdőív a magyarországi bírák teljes populációját célozta. Az online kérdőívet a MABIE e-mail útján a tagjai, míg az Országos Bírói Tanács elnöke a bíróságok belső levelezőrendszerén keresztül minden magyar bíró részére eljuttatta a kérdőív linkjét és felhívta a figyelmet a kérdőív kitöltésének lehetőségére.

A kérdőív linkje néhány napon keresztül a MABIE honlapján keresztül nyilvánosan is elérhető volt. A link nyilvános elérhetősége kétségeket ébreszthet az ezen időszak alatt adott válaszok hitelességét illetően, ezért a kutatási jelentés figyelmen kívül hagyta a link nyilvános elérése alatt adott valamennyi választ.

A felmérés eredményéről készült kutatási jelentés a mellékletben olvasható.