MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. szeptember 6-án negyedik alkalommal hirdette meg a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatot. A pályázati lehetőség megteremtésével az OBH a bíróságok történetiségével és hagyományőrzésével kapcsolatos tevékenységet kívánja támogatni. A nyertes pályázatok eredményeként 2018-ban számos történeti kutatás, konferencia és kiállítás szervezhető meg, illetve néhány történeti értékű berendezési tárgy felújítása mellett 14 db muzeális értékű, bírósági könyvtári állományba tartozó könyv restaurálása is megvalósulhat.
 
Az Országos Bírósági Hivatalhoz idén kilenc törvényszék és három ítélőtábla nyújtott be pályázatot. A pályaműveket az OBH által felkért bíráló bizottság bírálta el, amely részben neves jogtörténész professzorokból állt, tagjai voltak többek között Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára, Prof. Dr. Révész T. Mihály, az ELTE ÁJK egyetemi tanára és Prof. Dr. Stipta István, a KRE ÁJK egyetemi tanára.
 
A pályázat névadója bírói hivatása mellett a magyar kultúrtörténetbe múzeumi főigazgatóként, jogi és művészettörténeti íróként, a magyar iparművészet apostolaként, neves polgári műgyűjtőként írta be nevét. Több jogtudományi kézikönyvet írt, összeállította az új törvényhozás magyar és német jogi szakszótárát, valamint könyvet írt az országbírói értekezletről. Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum révén az egyik legismertebb magyar jogász.
 
A támogatást elnyert ítélőtáblák és törvényszékek képviselői 2018. február 12-én emléklapot vettek át dr. Handó Tündétől, az Országos Bírósági Hivatal elnökétől.  
 
 
A nyertes pályázók:
Debreceni Ítélőtábla
Fővárosi Ítélőtábla
Szegedi Ítélőtábla
Debreceni Törvényszék
Egri Törvényszék
Kaposvári Törvényszék
Miskolci Törvényszék
Nyíregyházi Törvényszék
Pécsi Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Veszprémi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék
 
(birosag.hu)