MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Üdvözöljük honlapunkon!

A Kúria 2022. február 9-i Teljes Ülése  2022. február 22. napjától 6 éves időtartamra megválasztotta a Kúria Bírói Tanácsának tagjait és póttagjait, valamint a  Kúria elnöke a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó kúriai bírák és igazságügyi alkalmazottaknak elismeréseket adott át.

 A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 2022. február 11. napján Skype útján tartja következő Országos Választmányi ülését, amelyre a meghívókat a választmányi tagok részére létrehozott zárt csoportban elektronikus úton küldte ki a MABIE elnöke. Az ülésre meghívót kaptak tanácskozási joggal az egyesület területi szervezeteinek elnökei és a Felügyelőbizottság tagjai. A legfontosabb napirendi pontok: 

A Fővárosi Ítélőtábla egyik ítélkező tanácsát, illetve annak bíráit súlyos és méltatlan támadás érte az elmúlt napokban számos médiafelületen a „Meseország: Mit mond a tudomány?” című cikk miatt indult személyiségi jogi perben hozott ítéletük miatt. A  megjelent cikkek az ítélet szóban kihirdetett indokolását valótlanul, annak politikai tartalmat adva tették közzé, ezzel kétségbe vonva az ítélkező bírák függetlenségét, pártatlanságát, szakmaiságát.

Az Európai Igazságügyi Tanácsok Hálózata (ENCJ) három év elteltével ismét anonim felmérést készít a hivatásos bírák körében a bírák egyéni függetlenségének megítélése tárgyában. Az online kérdőív kitöltésében ezúttal 27 európai ország igazságszolgáltatása vesz részt, köztük – az Országos Bírói Tanács döntése alapján – Magyarország is.  Az Országos Bírói Tanács a közelmúltban elektronikus levélben kerete meg valamennyi bírótársunkat a felmérésben történő részvétel érdekében. A levél a kérdőív elérési módját és valamennyi tudnivalót tartalmazza. 

A kérdőívet azok a hivatásos bírák tölthetik ki 2022. február 28. napjáig, akik az elmúlt két évben – legalább részben – tényleges ítélkezési tevékenységet végeztek. A kitöltés önkéntes és anonim. 

Kérjük tagjainkat, bírótársainkat a kérdőív kitöltésére, hogy minél teljesebb képet kaphassunk arról, hogy a magyar bírósági szervezetben szolgálatot teljesítő hivatásos bírák miként ítélik meg saját függetlenségüket!