MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) megdöbbenéssel értesült arról, hogy dr. Tatár Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke fegyelmi eljárást kezdeményezett dr. Vasvári Csaba bíró ellen egy egyedi ügyben hozott végzése miatt, melyben az Európai Unió Bíróságánál előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett.

 A MABIE ezzel összefüggésben a következőkre hívja fel a figyelmet:

 Súlyosan veszélyezteti a bírói függetlenséget, ha bírót egy konkrét ügyben hozott határozata miatt igazgatási vezetője részéről retorzió érheti, mert ez ellentétes az Alaptörvényben és az Európai Unió alapokmányaiban lefektetett jogállamisági kritériumokkal.

 Hangsúlyozza a MABIE azt is, hogy a fegyelmi eljárás kezdeményezésének ténye – az eljárás végkimenetelétől függetlenül - önmagában is veszélyezteti a bírói függetlenséget. Ezzel ugyanis valamennyi bírónak azt üzeni, hogy egyedi ügyben hozott döntéseinek – azok jogszerűségétől függetlenül – fegyelmi eljárás lehet a következménye.

 A Magyar Bírói Egyesület határozott álláspontja, hogy az ilyen bírósági vezetői magatartás a bíróságok és a bírák függetlenségébe vetett közbizalmat alapjaiban ingatja meg, mely megengedhetetlen és nem maradhat következmény nélkül!